ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้จัดการโรงเรียน
ผู้รับใบอนุญาต
เลือกตั้งสภา56-1
เลือกตั้งสภา56-1
เลือกตั้งสภา56-2
 
   : เลือกอัลบั้ม
- เลือกตั้งสภานักเรียน ปี 2556
- พัฒนามัสยิด
- อบรมลูกเสือ 2554
- สัมมนา ณ ลีลารีสอร์ท 2554
- ลูกเสือ 2554
- ศึกษาดูงานลูกเสืออิสลามบาเจาะ
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2554
- กีฬาสีลาลอเกมส์ 2010
- ทัศนศึกษา
- มหกรรมวิชาการ
- สัมพันธ์ชุมชน
- ปัจฉิมนิเทศ ปี 2553
     
  หน้าหลัก | ติดต่อเรา | แผนที่ตั้ง  
โรงเรียนลาลอวิทยา 37 ม.2 ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
Copyrights © 2010 www.lalorvitya.com All Rights Reserved.